← Terug naar nieuwsoverzicht

Calculatie: buikgevoel of ‘cijferneukerij’?

De tijd en energie die u stopt in calculaties maken, biedt uw bedrijf een absolute meerwaarde. Want goede calculaties genereren meer business. De enige voorwaarde? U moet de spelregels van calculatie respecteren. Als ervaren specialist in calculatie leg ik ze u met veel plezier uit.

Controleerbaar en reproduceerbaar

Het belangrijkste aspect bij calculatie? U moet werken volgens een doordachte systematiek, zodat uw calculatiewerk controleerbaar én reproduceerbaar is. Dat betekent niet alleen dat iedereen die na u met uw rekenwerk aan de slag gaat, gemakkelijk en foutloos uw calculaties begrijpt, maar ook dat de resultaten hetzelfde zijn als iemand anders de berekeningen maakt.

Zelfcontrole mogelijk maken

Een andere spelregel is dat u consequent bent in wat u doet en zelf controleregels inbouwt. Gebruik voor vergelijkbare projecten dezelfde parameters en maak een strikt onderscheid tussen materialen, uren en alle andere kosten. Zet ook uw voorkeur om met een bepaalde partij samen te werken aan de kant, want eenzelfde partij is nooit voor élk project de beste keuze.

Respecteert u die basisregels? Dan is uw calculatiewerk doordacht, wordt nacalculatie kinderspel én haalt u meer projecten binnen! Maar omdat het ene project het andere niet is, zet ik graag nog even een aantal aandachtspunten op een rij die u bij specifieke calculaties niet uit het oog mag verliezen.

  • Calculatie bij aanbestedingen

De grootste valkuil bij de calculatie voor een aanbesteding is dat u te gedetailleerd wilt calculeren. Het is typisch voor aanbestedingen dat er nog wijzigingen zullen komen, of dat de uitvoeringsdatum ver in de toekomst ligt. Maak daarom altijd uw berekeningen conform het lastenboek, de meetstaat of het plan, maar tel met geschatte materiaalhoeveelheden en weloverwogen aannames. Zonder alles tot in de kleinste details te willen berekenen … Dat zal u in de eerste fase veel tijd en energie besparen zonder uw kansen op succes te hypothekeren.

  • Calculatie bij uitvoering van een groot project, na aanbesteding

Bij calculaties tijdens grote projecten moet u wel zo gedetailleerd mogelijk werken. Zorg ervoor dat u alles begrijpt wat de opdrachtgever vraagt. Is er iets niet duidelijk? Neem dan contact op. Ga na of de werkwijze en materialen logisch gekozen zijn en vraag eventueel schriftelijke goedkeuring om in uw calculatie alternatieven te gebruiken. Zodra u alles weet wat u moet weten, maakt u uw calculatie met scherpe materiaalprijzen en effectieve maten en gewichten. Schat de werkuren goed in na overleg met productie en planning, optimaliseer materiaalgebruik en beperk materiaalverlies, hou rekening met mogelijke extra kosten, speciale bewerkingen, levertijden, enzovoort.

De volgende stap? Stel een heldere en ondubbelzinnige offerte op en voeg technische fiches van alternatieve materialen toe. Werp zeker nog eens een kritische blik op uw offerte voor u ze verstuurt. En vergeet niet dat er hoogstwaarschijnlijk nog een onderhandelingsronde volgt waarbij de opdrachtgever aan de prijs wil knabbelen.

  • Calculatie bij kleine en middelgrote projecten (geen aanbesteding)

De aandachtspunten die gelden voor grote projecten zijn zeker ook bij kleine en middelgrote projecten van toepassing. Het verschil? De materiaalprijzen hebben een minder grote impact op de eindprijs, terwijl de werkuren proportioneel gezien meer doorwegen dan bij een groot project. Nu is er maar een beperkte efficiëntiewinst. Creëer bij deze calculaties een gevoel van meerwaarde voor uw klanten. Dat doet u door hen een uitgebreide offerte te bezorgen die alle wat- en hoe-vragen beantwoordt, en die u persoonlijk aan hen toelicht. Dat zullen ze zeker op prijs stellen!

Besteedt u liever geen tijd aan calculatie? Of kunt u de ondersteuning van een expert gebruiken? Dan help ik u graag. Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Print Friendly, PDF & Email
aamelioCalculatie: buikgevoel of ‘cijferneukerij’?