← Terug naar nieuwsoverzicht

Essentiële vaardigheden voor uw facilitymanager en calculator

We leven in een wereld die razendsnel verandert. En ik ben vast niet de enige die u met die wijsheid confronteert. Als bedrijfsleider of ondernemer ervaart u het elke dag. Maatschappelijke, technologische en ecologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de arbeidsmarkt en op de vaardigheden waarover de werknemers van de nabije toekomst moeten beschikken. Het World Economic Forum bracht die vaardigheden in kaart.

Toptienlijstje vaardigheden

Het World Economic Forum publiceerde een lijst van tien vaardigheden die werknemers in 2020 moeten hebben om nog toegevoegde waarde voor hun bedrijf te kunnen creëren.

  1. in staat zijn om complexe problemen op te lossen
  2. kritisch kunnen denken
  3. creatief zijn
  4. goed kunnen omgaan met mensen
  5. efficiënt kunnen samenwerken met anderen
  6. emotioneel intelligent zijn
  7. beslissingen kunnen nemen
  8. servicegericht zijn
  9. kunnen onderhandelen
  10. cognitief flexibel zijn

Bij AAmelio deden Patrick en ik de oefening even voor onze business: facilitymanagement en calculatiewerk.

De facilitymanager van de toekomst

Bekijken we dat lijstje door de bril van een facilitymanager? Dan moeten we vooral focussen op vaardigheden 2, 3, 4 en 5. Want in facilitymanagement zijn de eisen van een organisatie (terecht) hoog en divers. Facilitymanagement heeft betrekking op alle gelederen van een bedrijf en beïnvloedt het professionele leven van alle werknemers.

Een facilitymanager moet dus een kritische geest hebben maar tegelijkertijd ook pragmatisch kunnen (re)ageren. Hij moet creatief zijn om te kunnen afwijken van de standaardoplossingen en met zijn inzicht kunnen komen tot vernieuwende ideeën. Een facilitymanager is geen nadenker, maar een voordenker. Maar een facilitymanager kan niets realiseren in zijn eentje en moet dus goed kunnen samenwerken met anderen. Kortom: hij moet uitblinken in het management van verwachtingen én mensen.

De calculator van de toekomst

Voor een calculator liggen de zaken een beetje anders. Hij zal in de toekomst vooral over vaardigheden 1,2,5 en 9 moeten beschikken. Een calculator komt vaak voor complexe rekenkundige uitdagingen te staan. Bouwprojecten moeten soms aan strikte eisen voldoen waardoor standaardmaterialen en -installatiewijzen geen optie zijn. Een probleem dat een calculator oplost door te vertrouwen op de eerste twee vaardigheden van het lijstje.

Net zoals een facilitymanager kan een calculator ook weinig realiseren zonder samen te werken met anderen. Bovendien zullen marges in de toekomst nog meer onder druk komen te staan. Het gevolg? Goed kunnen onderhandelen met leveranciers zal voor een calculator een absolute must zijn!

Wilt u samenwerken met een freelance facilitymanager of calculator die de essentiële vaardigheden op het lijstje moeiteloos afvinkt? Neem dan gerust contact met ons op.

Print Friendly, PDF & Email
aamelioEssentiële vaardigheden voor uw facilitymanager en calculator