← Terug naar nieuwsoverzicht

Ook AAmelio ‘gigt’

Volgens dit artikel in MT kiezen almaar meer professionals ervoor om niet in loondienst te gaan, maar in gig-projecten hun expertise ten dienste te stellen van bedrijven. Dat betekent dat ze onafhankelijk en op zelfstandige basis kleinere, gedefinieerde en omlijnde projecten uitvoeren. Ook AAmelio ‘gigt’ als calculator (Patrick) en facilitymanager (Lucienne). We leggen de feiten uit het artikel even naast onze best practises, zoals we die bij AAmelio al jaren toepassen in onze business.

 

Connecties leggen

De bovenstaande omschrijving laat u misschien denken dat een gig-werker een eenzaam bestaan leidt en zijn taken op een eiland in het bedrijf uitvoert. Die kans bestaat. U moet als gig-werker over een grote dosis veerkracht beschikken om niet afgestompt en geïsoleerd te raken. Daarom leggen wij in onze gig-projecten een aantal essentiële connecties en creëren we vaste patronen.

 

Connecteren met de locatie

In gig-projecten kunt u heel wat taken van thuis uit doen. Maar zo creëert u minder een band en affiniteit met de onderneming die u inhuurt. Daarom werken wij – zeker als het gaat om grote bedrijven of langlopende projecten – zo veel mogelijk in het bedrijf. We vragen om een vaste werkplek, want dat heeft veel voordelen: we kunnen onmiddellijk na onze aankomst starten, hebben alles bij de hand en maken echt onderdeel uit van het bedrijf.

 

Structuur en routine

Routines brengen structuur en duidelijkheid. Een vaste stek draagt daar ook toe bij. Bovendien zorgen we ervoor dat we zo veel mogelijk op vaste tijdstippen in het bedrijf zijn. Zo kunnen de collega’s van verschillende afdelingen ons gemakkelijk vinden. Het extraatje? We maken op die vaste momenten deel uit van het team, maar zijn niet vatbaar voor de sleur. En dat draagt bij tot de veerkracht.

 

Aandacht voor de mensen

Ondanks het tijdelijke karakter van een gig-project zijn de mensen met wie we samenwerken echte collega’s voor ons. Die benadering is nodig om tot een succesvolle samenwerking te komen. Ook de contacten met andere partijen binnen een gig-project, zoals leveranciers en overheidsinstanties, zijn van grote waarde voor ons. En we blijven alert en on top of things door regelmatig te sparren met partners uit onze professionele netwerken.

 

Doelbewust kiezen

AAmelio heeft natuurlijk ook een missie, visie en professioneel doel. En niet elk project past in dat plaatje. We kiezen altijd in volle overtuiging voor een gig omdat we er een klik mee hebben. Dat betekent dat we ons kunnen identificeren met het doel van onze klanten. Dat is nodig om een vlot verloop te verzekeren. Dankzij die aanpak komen we minder obstakels tegen in een project.

 

Duidelijke bevoegdheden

Voeren we een gig-project uit? Dan spreken we altijd een eenduidig mandaat af met onze opdrachtgever waarbinnen we autonoom kunnen en mogen werken. We streven ernaar om binnen een gig-project één beslissingnemer of leidinggevende te hebben die ons ook dat mandaat verleent. Zo zijn de bevoegdheden duidelijk en weet iedereen wat wel en niet kan. Dat mandaat koppelen we aan gestructureerd overleg en terugkoppelmomenten.

Bent u op zoek naar een facilitymanager of calculator om uw gig-project uit te voeren? Neem dan gerust contact met ons op.

Print Friendly, PDF & Email
aamelioOok AAmelio ‘gigt’