Frank Huyers

Frank Huyers
voormalig eigenaar Burocad

burocad-large

“Kmo’s willen vaak te veel zelf doen. De kunst bestaat erin om je te omringen met specialisten in gebieden waarin je zelf minder scoort. Zo onderscheid je je van je concurrenten en verdient de investering in externe expertise zichzelf terug.
Toen we bij Burocad op het punt stonden om een belangrijke investering met een aanzienlijk prijskaartje te doen, hebben we Lucienne als externe aankoper ingehuurd.Onze potentiële leverancier was een grote speler op de markt en die spreekt een andere taal dan de gemiddelde kmo-zaakvoerder. Lucienne heeft veel ervaring in aankoop en spreekt dus wél dezelfde taal. Bovendien is ze een erg sterke onderhandelaar. Ze heeft een structurele en rustige aanpak en denkt op lange termijn.

Vroeger maakten we weleens de fout om te snel in te stemmen met de voorwaarden van de leverancier, omdat we de machine echt nodig hadden. Lucienne heeft ons geleerd dat het ook anders kan. Het was een gouden zet om haar bij het investeringsproject te betrekken. We hebben de machine niet alleen tegen een lagere prijs kunnen aankopen, maar kregen ook betere voorwaarden op het vlak van levering, onderhoud en ondersteuning. Kortom: het was een succes over de hele lijn.”

Mediator bij conflicten
Lucienne bemiddelt ook bij conflicten tussen bedrijven en hun leveranciers of partners. Frank Huyers: “Een conflict met een leverancier leidt vaak tot een explosieve situatie waarbij beide partijen het vertrouwen in elkaar verliezen. Dan kan een externe bemiddelaar wonderen doen.

We hadden een leverancier die zijn contractuele verplichtingen voor het onderhoud en de herstelling van een digitale drukpers niet nakwam. Het gevolg? Storingen, drukwerk van slechte kwaliteit en problemen om onze deadlines te halen. De samenwerking met die leverancier was daardoor totaal verzuurd en een rechtszaak dreigde. Ik vroeg aan Lucienne om te interveniëren. Ze sprak met beide partijen, analyseerde de contracten en ruimde misverstanden uit de weg. Het resultaat? De afspraken werden hernieuwd en de leverancier betaalde een schadevergoeding. Enkele jaren later hebben we zelfs bij die leverancier een nieuwe machine gekocht. Een mooi voorbeeld van de meerwaarde die AAmelio kan bieden aan kmo’s!”

 

Ga naar de Burocad website.

Print Friendly, PDF & Email
aamelioFrank Huyers