Vragen

We zien onszelf eerder als een partner, omdat onze dienstverlening veel meer omvat dan alleen advies geven. We nemen ook de implementatie van de oplossingen voor uw bedrijf voor onze rekening en gaan voor duidelijke en meetbare resultaten. Daarbij streven we ernaar om ondernemen voor u zo eenvoudig mogelijk te maken. AAmelio zorgt ervoor dat uw non-corebusiness uw corebusiness maximaal gaat versterken, in plaats van vertragen of bemoeilijken.
De corebusiness is de kernactiviteit van uw bedrijf, uw passie, de bezigheid waarin u specialist bent. Voorbeelden: aannemer, groothandelaar, bakker, schrijnwerker, installateur, verzekeringsmakelaar, notaris, advocaat, landmeter …
De non-corebusiness zijn de activiteiten die ondersteunend zijn aan deze kernactiviteit, zodat die goed functioneert. Deze non-coreactiviteiten bestaan uit twee categorieën:

  • Kritische ondersteunende activiteiten die uw kernactiviteit verstoren en in gevaar brengen als ze niet perfect geregeld zijn of uitgevoerd worden. Voorbeelden: het onderhoud van productiemachines, het aankoopproces van producten/diensten die noodzakelijk zijn voor het productieproces, de logistiek, de productiesoftware, internet en telefoon, loon- en personeelsadministratie, financiën en boekhouding, controle van uitgaven en werk, investeringsproces …
  • Niet-kritische ondersteunende activiteiten die wel belangrijk zijn, maar uw kernactiviteit niet rechtstreeks bedreigen als ze niet (goed) geregeld zijn, hoewel ze zeker vervelende gevolgen kunnen hebben. Voorbeelden: schoonmaak, internet, onderhoud van beplanting en parking, beveiliging, kantoormateriaal …
Zaakvoerders en hun teams moeten vaak te veel tijd, geld, energie en kennis besteden aan zaken die niet tot hun kernactiviteiten behoren. Denk maar aan uitgaven opvolgen en controleren, dringende herstellingen en onderhoudswerken laten uitvoeren, logistieke taken coördineren … Het gevolg? De onderneming presteert niet optimaal, omdat er veel tijd verloren gaat. AAmelio versterkt kmo’s en zelfstandigen door het onevenwicht tussen de ondersteunende taken en de kerntaken weg te werken. Zo hebben ondernemers en hun medewerkers meer mogelijkheden, ruimte en energie om te doen wat ze graag doen en goed kunnen.
Ondernemers hebben vaak niet de kennis of de expertise om de taken die zich buiten hun corebusiness bevinden vlot en efficiënt af te werken. Met tijdverlies en frustratie als gevolg. AAmelio ondersteunt ondernemers vooral in hun non-corebusiness en geeft hun zo meer tijd, middelen en energie om te ondernemen en vooruit te kijken.
AAmelio begeleidt ondernemingen naar meer efficiëntie, kostenbesparing, vereenvoudiging en standaardisatie binnen de volgende expertisedomeinen:

  • (eenmalige) projecten en investeringen;
  • bedrijfsprocessen en –procedures;
  • leveranciers en externe partijen;
  • calculatie voor aanbestedingen in de bouw.
AAmelio streeft ernaar om ondernemen zo aangenaam mogelijk te maken voor bedrijfsleiders en hun medewerkers. Daarom beperken we de tijdsinvestering voor u tot een minimum. U levert de informatie die we nodig hebben om het traject uit te voeren, geeft aan waar uw prioriteiten liggen en bent betrokken bij alle beslissingen die nodig zijn om het besproken resultaat te bereiken. AAmelio neemt de analyse, implementatie, opvolging en terugkoppeling voor zijn rekening. Via regelmatige feedbacksessies blijft u op de hoogte van de evolutie en krijgt u een overzicht van de (tussentijdse) resultaten.
De AAmelio Check-up stipt de pijnpunten in de werking van uw bedrijf aan. Het geeft u een duidelijk inzicht in wat er zich afspeelt en wat er verbeterd kan worden. Het resultaat van de check-up is een rapport met de drie meest acute pijnpunten, inclusief tips en aanbevelingen om deze pijnpunten aan te pakken en zo de efficiëntie in uw kmo te verhogen. Uit dit rapport blijkt welk traject het best aansluit bij de noden van uw bedrijf: AAmelio Optima of Lees meer.
Een adviesraad is een klankbord en een sparringpartner die werkt binnen een theoretisch kader. De raad komt vier keer per jaar samen en doet aanbevelingen voor bepaalde problemen. U krijgt advies van een expert, maar het is aan u om dat zelf toe te passen in uw bedrijf. AAmelio overstijgt het niveau van adviesverstrekker. Hoe? We bieden zelf intense begeleidingstrajecten aan en implementeren de gemaakte aanbevelingen ook in uw onderneming. Zo zorgen we niet alleen op papier maar ook in de praktijk voor de optimale werking van uw bedrijf. Bovendien helpen wij u bij de uitvoering van adviezen van de adviesraad. We zijn de perfecte aanvulling van de adviesraad voor een effectieve realisatie van hun advies.
Administratieve freelancers verlichten uw dagelijkse workload door pure administratieve ondersteuning aan te bieden zoals facturering, debiteurenadministratie, registratie van prestaties, kleine boekhoudkundige taken, enzovoort. AAmelio plaatst uw totale administratie binnen een groter bedrijfskader en analyseert hoe de pijnpunten binnen uw administratie een invloed hebben op de verschillende domeinen in uw onderneming. Zo werken we taak- en domeinoverschrijdend en benaderen we uw administratie in zijn geheel. Het resultaat? U weet wat er reilt en zeilt, heeft een totaaloverzicht en controle wordt eenvoudig. U weet wat u zelf wilt of moet blijven doen en wat niet. U kunt delegeren naar een medewerker of beslissen om bepaalde processen te laten uitvoeren door een administratieve freelancer. AAmelio vormt zo uw garantie voor betere resultaten met minder middelen.
Boekhouders bekijken uw uitgaven, inkomsten en afschrijvingen, maken de nodige berekeningen voor uw bedrijf, de btw en de belastingen en communiceren hun bevindingen. Ze kijken naar de naakte cijfers zonder echt rekening te houden met onderliggende oorzaken of kansen die specifiek zijn voor uw business. AAmelio bekijkt het kostenplaatje binnen de bedrijfscontext en geeft advies op basis daarvan. Daarnaast nemen we ook de praktische kant voor onze rekening: we ondersteunen u in uw zoektocht naar geschikte partners voor uw projecten en investeringen en gaan onderhandelingen met leveranciers aan.
Een sociaal secretariaat verwerkt prestaties en voert berekeningen en stortingen van loon en vakantiegeld uit. Externe personeelsdiensten houden zich onder andere bezig met werving en selectie, functiebeschrijvingen en -classificatie. Mogelijk tekenen zij ook uw organisatie voor u uit. Dit is níet de expertise van AAmelio. Wilt u deze diensten uitbesteden, maar weet u niet welke partner te kiezen? Dan helpen wij u bij de selectie van een geschikte partner, want dat is wél onze expertise en business.

Wilt u ontdekken hoe AAmelio de werking van uw bedrijf verbetert?

Print Friendly, PDF & Email
aamelioVragen